De natuur is eigenlijk één grote installatie. Aan de groei, het instandhouden en het verval van het geheel van bomen, planten, bloemen en dieren liggen wetmatigheden ten grondslag. Alles ontstaat in het krachtenveld tussen toeval en vaststaande principes of ritmes.

Poppedeintjes - Als ik geen meisje was, zou ik een boom willen zijn, 2008, installatie, potlood op hout
Bijentheater, 2007, installatie van gehaakt waslijndraad en hout. Onder en rechts: combinatie bijen met installatie lelies.Lelielandschap - De zuilen van Hercules, 2006, installatie van handgemaakt vilt, zijde, waslijndraad

Verloren Paradijs, 2004, zeefdruk in twee kleuren op gelaagd doek,
18 x 66, oplage:3

Rok, 2005, installatie, handgemaakt vilt, 350 x 700 x 700,
foto: Martijn Schinkel


Wetten, het Woud, 2005, installatie, handgemaakt vilt, wollen truien, metaal, hout